List of Scottish Gaelic surnames

From Wikipedia, the free encyclopedia - View original article

 
Jump to: navigation, search

This list of Scottish Gaelic surnames shows Scottish Gaelic surnames beside their English language equivalent.

Contents

Surname list

Note that certain names may appear multiple times on this list; use the 'find' or 'search' function in your web browser to quickly look up certain names.

A-C

Scottish Gaelic surnameEnglish surnameNotesRef
[note 1]
AileanachAllan, Allanach, MacCallanAllanach in Wester Ross.[1][1]
AilpeanachMacAlpine
AllanachAllan, Allanach, MacCallanAllanach in Wester Ross.[1][1]
AmbarsanAndersonIn Sleat.[1][1]
AndarsanAnderson
AnndrasdanAnderson[1]
ArasgainErskine"Arascain" in old orthography.[2][1][2]
BànachBainIn Wester Ross.[1][1]
BaranBarron[1]
BarrachDunbar[1]
BeiteanBeaton, BethuneIn Ross.[1][1]
BhàsaVass[1]
BhodhsaVass[1]
BlacachBlack[1]
BlàrBlair[1]
BlàrachBlair, Muir[1][2]
BochananBuchanan[3]
Boid,[4] Bòid[1]Boyd[1][2][4]
BòideachBoyd[1]
BràigheachMacGillivray[1]
BreacBreck
BreathnachGalbraith, Walsh, Welsh[2]
BrothaighBrodie[2]
BruisBruce
BrùnBroun, BrownOn Tiree.[1][1]
BrusBruce[4]
BuideachBudge[1]
BuidheachBowie, Buie[3]
BuidsBudge[1]
BuiseidBisset[1]
CailbhinCalvin[2]
CaileanachCallanach, MacCallan[1]
CaimbeulCampbell[3]
CaimbeulachCampbell[2]
CamranCameron[2]
CamshronCameron[2][3]
CamshronachCameron
CananachBuchanan[1]
CanonachBuchanan, MacPhersonMacPherson in Skye.[2][2]
CaoidheachKay, MacKay
CaolaisdeanKelsoOn Arran.[1][1]
[1]
CatachCatach, Catto[1]
CatanCattenach[1]
CatanachCattenachAlso a member of Clan Chattan.[2][1]
CeallachKelly[3]
CeanadachKennedy[3]
CeannaideachKennedy[2]
CearrachKerrOn Arran.[1][1]
CeiteachKeith[2]
CiarKeir[2]
CiarachKeir
CiogachEggoIn Aberdeenshire.[1][1]
CoineaganCunningham[3]
CrannachCrannaIn Aberdeenshire.[1][1]
[3]
[1]
CriatharachCrerarIn Loch Tay and Strathspey.[1][1]
CuimeanachComyn, Cumming[2]
CuimeinComyn, Cumming[3]
CuimeineachComyn, Cumming[1]
CàidhCaie, Kay, KeithKeith in Caithness.[1][1]
CèampKempIn Wester Ross.[1][1]
CèampachKempIn Wester Ross.[1][1]
CòmhanCowan, MacCowan[1]
Creag, CreagachCraig

D-M

Scottish GaelicEnglishRefNote
DalaisDallas[2]
DeòirDewar[3]
DeòireachDewar[1]
Dòmhnallach, DòmhnullachMacdonald[2][3]
DruimeanachDrummond
DruimeinDrummond[1]
DruimeineachDrummond[1]
DruiminnDrummond[3]
DubhDow, Black[1]
DubhachMacDuff
DùbhghlasDouglas[2]
DùghallachCoull, Dowell, MacDougall, MacDowall[2]
DùghlasDouglas[2][4]
DùghlasachDouglas
DunaidDunnet[2]
DunaidhDownie[3]
EabarcrombaighAbercrombie[1]
FearghasdanFerguson[4]
FionnlasdanFinlayson[4]
Flimean[1]Fleming[1]
Foirbeis[3]Forbes[3]
FoirbeiseachForbes[1][2]
ForsàidhForsyth[1]
FòlaisFoulis, Fowlis[2]
FrisealFraser, Frazer[3]
FrisealachFraser, Frazer[2]
GallGall
GallachGall, Gallie, Gollach[1]
GeadaisGeddes[3]
GeadasachGeddes[1]
GearailteachFitzgerald[2]
GiliosGillies[1]
GillAndraisGillanders[3]
GillEasbaigArchbold, Archibald, Bishop, Gillespie[3]
GillEasbuigGillespie, Archibald[5]
GilleChriosdGilchrist, Christie[3]
GilleChrìostGilchrist, Christie[5]
Gill'IosaGillies[2]
GiobsanGibson
GlasGlass, Gray
GobhaGow, Smith[2][3]
GranndGrant[3]
GranndaGrant[5]
GranndachGrant[2]
GreumGraeme, Graham[4]
GreumachGraeme, Graham[3]
GriogalMacGregorIn Wester Ross.[1][1]
GriogalachMacGregorIn Wester Ross.[1][1]
GriogarachGregg, Greig, Greer, Grierson, MacGregor[2]
GuaireNoble[2]
GuinneGunn[3]
GunnachGunn[1][2]
GutraidhGuthrie[3]
GòrdanGordon[3]
GòrdanachGordon[1][2]
ÌomharachIverach, Ivory[1]
LatharnachLarnach[1]
LathurnaLorne
LeamhanachLennox[2]
LeamhnachLennox[1]
LeòideachCloud, MacLeod
LobhdainLothianIn Glen Lyon.[1][1]
LoganachLogan[1][2]
LoudainLothianIn Glen Lyon.[1][1]
LìosLeesOn Arran.[1][1]
LìosachGillies, LeesAlso used for someone from Lismore.[2]
LùtairLuther[3]

Mac-

Mac- (son of) is by far the most common element in Scottish Gaelic surnames.

Scottish GaelicEnglishRefNote
Mac a' Bhacstair, Mac a' BhacastairBaker, Baxter, MacVaxter
Mac a' BhàirdBaird, Ward[1]
Mac a' BhàirlingMacFarlane[2]
Mac a' BharainBarron, Warren
Mac a' BhiataichMacCavity, MacVitie[1]
Mac a' BhiocairMacVicar[3]
Mac a' Bhreatannaich[1][3]Braithnoch, Bratney, Bratnie, Bretnoch, Calbraith,[1] Galbraith,[3] MacBratney[1]
Mac a' BhreatnaichGalbraith, Bratney, Cretney[2]
Mac a' Bhruthainn[1][3]MacBrayne, Brown[3]Brown in Argyll.[1]
Mac a' ChananaichBuchanan[1]
Mac a' CharraigeCraigOn Arran.[1][1]
Mac a' Chléirich[1][3]Clark etc., MacClery,[3] MacLerie, Clerie[1]Clerie in Glasgow.[1]
Mac a' Chombaich[1][3]Colquhoun,[3] MacCombie[1]
Mac a' Chriathrair[1][3]Crerar[3]In Loch Tay and Strathspey.[1]
Mac a' ChrosainMacCrossan[1]
Mac a' ChruiteirHarper, MacWhirterHarper in Stewartry.[3][1]
Mac a' GhniomhaidAgnew[2][3]
Mac a' Ghobhainn[1][3]MacGavin,[1] MacGowan, Smith,[3] GowMacGavin in Glasgow and Moray.[1]
Mac a' GhoillGall, MacGillMacGill on Jura.[1][1]
Mac a' GhreidheirGrieve, Grierson[3]
Mac a' GhreusaicheGrassick, Grassie, Soutar[1]
Mac a' GhrùdairBrewster, Gruer, MacGruer, MacGruther, Magruder[1]
Mac a' LeòraMacClure, MacLure[1]
Mac a' Lìos[1][3]Lees, MacLeish[1][2][3]
Mac a' MhaighstirMacMaster[1]
Mac a' MhaoileinMacMillan, MacWhillan, Quillan[3]
Mac a' MhaoirMair, WeirWeir in Dunbartonshire.[1][1]
Mac a' MhiadhaichMay, Omay, OmeyOmey in Lorne.[1][1]
Mac a' MhuilleirMillar, Milne
Mac a' PhearsainMacPherson[3]
Mac a' Phì[1][3]Fee,[1] MacPhee,[3] MacCaffey
Mac an Aba[1][3]Abbot, Abbotson,[1] Macnab[3]
Mac an AirgidSillarsOn Arran.[1][1]
Mac an DeòirDewar, Macindeoir[3]
Mac an DeòraidhMajor, Jorie, MacJarrowJorie in Galloway.[1][1]
Mac an DorsairDorward, Durward[1]
Mac an DuibhMacindoeMac an Duibh is short for Mac Iain Duibh.[3][3]
Mac an FhigheadairMacNider[3]
Mac an FhilidhMacNeillie, NeilNeil in Galloway.[1][1]
Mac an FhleisteirFletcher, Leslie[2][3]
Mac an FhoirbhichMunroIn Inveraray.[1][1]
Mac an FhùcadairMacKnockater, MacNucator, Walker[1]
Mac an FhuibhirMacNair, WeirIn Argyll.[1][1]
Mac an Iasgair[1][3]Fisher,[3] MacInesker.[1]
Mac an Lamhaich,[3] Mac an Làmhaich[1]Lennie[1][2][3]
Mac an LeigheMacLeayIn Wester Ross.[1][1]
Mac an Lèigh[1][3]Beaton, Livingston, Livingstone, MacLeay[3]Beaton on Islay[3] Livingston in Appin.[1] MacLeay on Lewis.[1] Livingston and Livingstone are etymologically unrelated to Mac an Lèigh.
Mac an LuaimhMulloy[3]
Mac an OighreMacNairIn Perthshire.[1][1]
Mac an OllaimhMacInally, MacNallyIn Dunbartonshire.[1][1]
Mac an RìghMacNee, King[2]
Mac an RothaichMunro[3]
Mac an RuaidhMacanroy, Macinroy, RoyMac an Ruaidh equates to Mac Iain Ruaidh.[3][3]
Mac an SporainMacSporran, Purser, PurcellPurser in Argyll.[1][1]
Mac an TàilleirTaylor[1]
Mac an Tòisich[1][3]Mackintosh, Macintosh,[3] Tosh[1]
Mac an t-Sagairt[1][3]MacTaggart,[3] Taggart[1]
Mac an t-Saoir[1][3]Macintyre,[3] MacTear, Tyre, Wright[1]
Mac an t-SealgairHunter[4]
Mac an t-Srònaich[1]Stronach[1]
Mac an TuairneirTurner[1]
Mac an Uidhir[1][3]MacNair[3] WeirIn the Lennox.[1] Mac an Uidhir equates to Mac Iain Uidhir.[3]
Mac Iain BhallaichMalloch[1]
Mac Iain DuibhMacIndoe[1]
Mac Iain RuaidhMacInroy, MacAnroy[1][2]
Mac Iain UidhirMacNairIn Glengarry.[1][1]
Mac na CarraigeCraig[3]
Mac na Ceàrda[1][3]Caird,[1] Sinclair[3]
Mac na CeàrdaichCaird, Sinclair[3]
Mac na MaoileMacMillanIn Perthshire.[1][1]
Mac O' DreainDrainIn Kintyre.[1][1]
Mac O' SeannaigShannonOn Arran.[1][1]
Mac'Ill'AnndraisAnderson, MacAndrew, Gillanders[3]
Mac'IlleBhreacBreck
Mac'Ill'EathainnMacLean[3]
Mac'Ill'FhinneinMacLennan[3]
Mac'Ill'FhinntainClinton, MacLinton[3]
Mac'Ill'FhionndaigMacClintock[3]
Mac'Ill'IosaGillies, MacLeish[3]
Mac'Ill'OigOgg, Young[3]
Mac'Ille na BrataichBannerman[1][3]
Mac'IlleBhàinBain, Micklewain, Milwain, Whyte[3]
Mac'IlleBhuidhBowie, Buie, Ogilvy[3]
Mac'IlleChiarKerr, Keir[3]
Mac'IlleDhuibhBlack, Blackie, Dow[3]
Mac'IlleMhìcheilCarmichael, Gilmichael[3]
Mac'IlleMhòireGilmour, Gilmore[3]
Mac'IlleNaoimhMacNiven[3]
Mac'IlleRiabhaichDarach, Darroch etc., Reoch, Revie, Riach[3]
Mac'IlleRuaidhGilroy, MacIroy, Reid, Roy[3]
Mac'UirighCurrie[2]
MacAbhraMacAra[1]
MacAbhsalainCausland, MacAuslan[1]
MacAdaidh,[3] MacÀdaidh[1]MacAdie,[1] MacCadie,[3] Munro[1]Munro in Easter Ross;[1] Dwelly says Munro, "in certain families only".[2]
MacAdhaimh,[3] MacÀdhaimh[1]Adam, Adamson,[1] MacAdam, MacCaw,[3] MacKeggie[1]
MacÀidhMacKay[1]
MacAididhMacAdieAlso Ferguson of Balmacruchie.[2]
MacAilein[1][3]Allan, Allanson, Callan,[1] MacAllan[3]
MacAilpein[1][3]Alpine,[1] MacAlpine[3]
MacAlasdair[1][3]Alexander,[1] MacAlister,[3] MacAllister,[4] MacAndie,[2][3] McElshender
MacAmbraisCambridge, Chambers, MacCambridgeChambers in Argyll.[1][1]
MacAmhalghaidhCowley, MacAulay, OliverIn Dunbartonshire.[1][1]
MacAmhlaidhMacAulay[3]
MacAmhlaigh[1][4]Cowley, MacAulayIn the Hebrides.[1]
MacAnndaidhAndie,[1] MacAndieMacAndie on Berneray, North Uist.[1][1]
MacAnndraAnderson, Andrew, MacAndrew[1]
MacAnndraisAnderson, Andrew, MacAndrew[1]
MacAodhagainMacKeegan[1]
MacAoidh[1][3]Kay, MacGhie, MacHeth,[1] MacKay,[3] MacHugh, MacKee, MacKieMacGhie in Galloway. MacHeth in Moray.[1]
MacAoidheinMacQuien[1]
MacAomalainBannatyne[1]
MacAonghais[1][3]Angus, Canch,[1] MacAinsh,[3] MacCance,[1] MacInnes,[3] Innes
MacAraMacAra[1]
MacArtainMacArthur, MacCartneyMacArthur on Skye.[1][1]
MacArtair[1][3]Arthur, Carter,[1] MacArthur[3]Carter in Perthshire.[1]
MacAsgaidhCaskie, MacCaskie[1]
MacAsgaillMacAskill[3]
MacAsgainMacAskin[1]
MacBeathaBeaton, Bethune, MacBeath, MacBeth, MacBey[1]
MacBeathagMacBethIn Wester Ross.[1][1]
MacBhàididhMacWattie, Watson, Watt[1]
MacBharraisMacVarish[1]
MacBhàtairMacWalter, Qualtrough, Watson, Watt, Watters[3]
MacBheatha[1][3]MacBeth,[3] MacVeigh,[1] MacVey,[1] Beith
MacBheathaigMacBeth, MacBethockIn Wester Ross.[1][1][2]
MacBheathainMacBain, MacBean, MacVean[2][3]
MacBhigeinMacFigan, Little[1]
MacBhiocairMacVicar[2]
MacBhlàthainBlain, Blane[1]
MacBhradainBraden,[1] Salmon(d)[2]
MacBhraonaigh[1]Burnie[1]
MacBhrìghdeinnBryden, MacBridanOn Arran.[1][1]
MacCàbaMacCabe[1]
MacCaibeMacCabe[1]
MacCaileinColinson, Cullen, MacCallan[1]
MacCainMacCann, MacCain, MacKean
MacCaisgeinMacAskin[1]
MacCalmainMacCalman, MurchisonMurchison in Ross-shire.[1][1]
MacCaluimMacCallum, Malcolm(son)[3]
MacCaogMacCaig[2][3]
MacCaoigCaig, MacCaig[1]
MacCardaidh[1][3]Hardie, MacHardie,[1] MacHardy[3]Hardie in Braemar.[1]
MacCarmaigCormack, MacCormick[1]
MacCathachaidhMacCarthy[3]
MacCathail[1][3]Cail,[1] MacAll,[3] MacCail,[1] MacCall, MacKail[3]
MacCathbhaidhMacCaffie, MacHaffie, Mahaffie
MacCathainMacCann, MacKean, MacCain
MacCathasaighCassie[1]
MacCathbharraMacAffer, MacCaffer[2][3]
MacCeallaigMacKellaig[1]
MacCeallaighKelly[1]
MacCeallairMacKellar[1]
MacCearnaighCairnie[1]
MacCearraichMacKerrow[1]
MacCeasainKesson[1]
MacChoinnichMacKenzieOn Lewis.[1][1]
MacCianainKeenan[1]
MacCiarainMacKerron[1]
MacCiomalainBannatyne[1][2]
MacCionadhaMacKenna, MacKinnieIn Galloway.[1][1]
MacCinidhMacKenna, MacKinnie[3]
MacClambrochLandsburghIn Galloway.
MacCnaimhinMacNevin[3]
MacCnusachainnKennedyOn Arran.[1][1]
MacCodrumMacCodrum[3]
MacCoinnich[1][3]Kynoch,[1] Mackenzie,[3] MacKinnie
MacCoinnighMacWhinnieIn Galloway.[1][1]
MacCollaMacColl[3]
MacComhainnCowan, MacCowan[2]
MacConaillMacConnell, MacWhannell[1]
MacConnainConnonIn Aberdeenshire.[1][1]
MacCosgraighMacCoskrie[1]
MacCorcadailMacCorquodale[3]
MacCormaigMacCormack, MacCormick[3]
MacCrainMacCrain, CraneOn Jura.[1][1]
MacCreamhainCrawford, Crawfurd[3]
MacCriomainGrimond, MacCrimmon
MacCritheinMacNivenIn Argyll.[1][2][1]
MacCrosainCrossan, MacCrossan[1]
MacCruimein[1][3]Grimmond,[1] MacCrimmon[3]Grimmond in Perthshire.[1]
MacCrìsdeinChristie, Chrystal, MacCrystal[1]
MacCròinMacCroneIn Argyll.[1][1]
MacCuaigCook, MacCuaigCook on Islay.[1][1]
MacCuidheinMacDonaldIn Wester Ross.[1][1]
MacCuilceinMacQuilken, Wilkins, WilkinsonWilkins in Argyll. Wilkinson in Perthshire.[1][1]
MacCuinn[1][3]Conn,[1] MacQueen,[3] QuinnConn in Aberdeenshire. MacQueen in Galloway.[1]
MacCuinnleisCandlish, Chandlish, MacCandlish[1]
MacCuircMacGurk, Quirk[1]
MacCuitheinMacDonald, MacQueen, MacQuienMacDonald in Trotternish. MacQueen and MacQuien in the north.[1][1]
MacCullachMacCullochMacCulloch can also be represented by MacLulaich.[3]
MacCullaichMacCullochIn Galloway.[1][1]
MacCumasgaighComiskey[1]
MacCumhaisMacCuish[1]
MacCuthaisMacCuidh[1]
MacCòiseamMacCoshin, MacDonaldMacDonald in Dunvegan.[1][1]
MacCòmhainCowan, MacCowan[1]
MacCòmhghanMacCowanMacCòmhghan and MacGobhainn are etymologically unrelated.[3]
MacCùgaCookOn Arran.[1][1][2]
MacDheòrsaMacGeorge, Major
MacDhiarmaidMacDermid, MacDiarmid, Campbell[1]
MacDhonnchaidh[1][3]Duncan,[1] MacConnachie, Robertson[3]Robertson on the mainland.[1] Robertson is etymologically unrelated to MacDhonnchaidh.
MacDhrostainMacRostieIn Perthshire.[1][1]
MacDhubhaichMacDuff Duffy, MacDuthy[2]
MacDhubhaigMacCuaig[1]
MacDhubhShìthDuffy, Fee, MacDuffie, MacFee[1]
MacDhubhthaichMacDuff, Duffy, MacDuthy[1]
MacDhuibhMacDuff, MacDui[1]
MacDhunlèibheLivingstoneLivingstone is etymologically unrelated to MacDhunlèibhe.[3]
MacDiarmaidMacDermid, Campbell[3]
MacDhàibhidhDavie, Davidson, Day, DeasonDay in Banffshire. Deason in Moray.[1]
MacDhòmhnaillDonald, Donaldson, MacConnell, MacDonald[3]
MacDhùghaill[1][3]Coles, Coull, Dowall,[1] MacDougall, MacDowell[3]Coles in Galloway.[1]
MacDhùnShléibheLivingston, MacLeayOn Islay.[1][1]
MacEachaidh [6]McGeachie, MacGeachie, McGeachy, MacGeachy [7]in Kintyre.
MacEachainnMacEachen, MacGeachen, McGeechan[1]
MacEachairnMacEachern, MacKechnie[1]
MacEacharna[1][4]Cochrane,[1] MacEachern, MacKechnie[4]Cochrane in Argyll.[1]
MacEalairMacKellar, Quiller[1]
MacEalarMackellar, Quiller[3]
MacEamailinnBannatyne[1][2]
MacEanainMacKinnonOn Arran and Kintyre.[1][1]
MacEanraig, MacEanraigHenderson, Hendry, Henry, MacKendrick
MacEòghainn[3][5]MacEwan,[3] MacEwen,[5] Ewing, MacHugh, Owen
MacFhearchair[1]Carrocher,[5] Farquhar, Farquharson, Kerracher, MacErchar, MacFarquhar, MacKerracher,[1] Mackerchar[3]
MacFhearghailMacKerral[1]
MacFhearghais[1][3]Fergus,[1] Ferguson, Fergusson,[3] Ferries, MacFerries, MacKerras,[1] MacKerruishMacFerries in Braemar.[1]
MacFhilibMacGilp, MacKillop, Philp[1]
MacFhiongainMacKinnon[3]
MacFhionghain, MacFhionghuinMacKinnon[1][5]
MacFhionnlaigh[1][3]Findlay, Finlayson,[1] Macinlay,[3] MacIntosh,[1] Mackinlay[3]MacIntosh in Glen Shee.[1]
MacFhitheachainMacIchan, Mackichan[3]
MacFhlaithbheartaichMacLafferty, MacLarty, MacLaverty[1]
MacFhraingRankin[1][2]
MacFhraingeinMacCracken, Rankin[1]
MacFigeinnLittle, Littleson, MacFiganLittleson in Kintyre.[1][1]
MacFrìdeinnBrydan, MacBridanOn Arran.[1]
MacFuirighMacVurichOn Arran.[1][1]
MacGairbheithGarvie, Jarvie, MacGarva, MacGarvie[1]
MacGaradhHay, MacGarrie[1]
MacGhearailtFitzgerald[2][3]
MacGill-EainMacLean[1]
MacGhilleMacGill[2]
MacGill'EarnainMacLearnan[3]
MacGill'EasbaigArchbold, Archibald, Bishop, Gillespie
MacGill'EòinMeiklejohn
MacGill'FhaolagainMacKilligan[3]
MacGill'FhiontagMacLintock[3]
MacGill'OigOgg, Young
MacGill'OnaidhMacGillony[3]
MacGilleMacGillivrayIn Wester Ross.[1][1]
MacGilleBhàinBain, Bayne, MacBain, Micklewain, Milvain, Wayne, Whyte[2]
MacGilleBhràthMacGillivray[3]
MacGilleBhreacBreck
MacGilleBhrìghdeGibb, Gibson, Gilbert, Gilbride, MacBryde
MacGilleChaluimMacLeodIn Raasay,[2][2]
MacGilleChrìosdMacGilchrist, Christie[3]
MacGilleDhonaghartMacDonaldIn Benderloch.[1][2]
MacGilleathainClean, Gellion, Gilzean, Lane, MacLaine, MacLean[5]
MacGilleDhuibhBlack, Blackie[5]
MacGilleFhialainMacLellanOn North Uist.[8][8]
MacGilleGhlaisGlass, Gray
MacGillIosaGillies, MacLeish[5]
MacGilleMhartainnGilmartin
MacGilleRiabhaichDarroch, MacIlwraith, Reoch, Revie, RiachRevie in Kintyre.[2]
MacGilleSeathanaichShaw[2]
MacGiobainCubbin, MacGibbon, Gibson[1]
MacGlaisein[1][3]Glashan,[1] MacGlashan[3]
MacGoraidhGorrie, MacGorrie, Godfrey, Jeffrey(s)[1]
MacGobhainnMacCowan, MacGowan,[3] SmithMacCowan can also be represented by MacCòmhghan (MacGobhainn and MacCòmhghan are etymologically unrelated).[3]
MacGoraidhGorrie, MacGorrie, Godfrey, Jeffrey(s)[2]
MacGriogair[1][3]Gregory, Grigor,[1] MacGregor,[3] Greig, Gregg, GriersonGregory in Perthshire.[1]
MacGuaireCurry, MacGuire, MacQuarrie, NobleCurry is sometimes etymologically unrelated to MacGuaire.[2][3]
MacGumaraidMontgomeryDwelly lists "MacGumerait".[2][3]
MacIain[1][3][5]Johnson,[3] Johnston,[5] Kean, MacIan,[3] MacKean,[1] MacDonaldMacDonald in Glencoe
MacIllAnndraisAnderson, Gillanders, MacAndrew[1]
MacIllAodhagainMacLagan[1]
MacIllDheòraMacClure, MacLure[1]
MacIllEarnainMacLearnan[1]
MacIllEasbaigArchibald, Gillespie[1]
MacIllEathain[1][4]Clean, Gellion, Gilzean, Lane, MacLaine,[1] MacLean[4]Clean in Galloway[1]
MacIlleBhàinBain, Bayne, MacBain, Micklewain, Milvain, Whyte[1]
MacIlleBheathainMacIlvain, MacIlwaine, Wayne[1]
MacIlleBhlàthainBlain, Blane, MacBlaneMacBlane in Galloway.[1]
MacIlleBhràthMacGillivray[1]
MacIlleBhrìghdeGibb, Gilbert, Gilbride, MacBryde[1]
MacIlleBhrisMacElfrish[1]
MacIlleBhuidheBowie, Buie, Ogilvie[1]
MacIlleChaluimMacCallum, Malcolm(son)[1]
MacIlleChatainHattonIn Kintyre.[1]
MacIlleChathbhaidhMacCaffie, MacHaffie, Mahaffie[1]
MacIlleChiarKeir, Kerr[1]
MacIlleChiarainMacIlherran, MacKerron, Herron, Sharpe[1]
MacIlleChomhghainCowan, MacCowan[1]
MacIlleChonaillMacWhannell[1]
MacIlleChrìosdGilchrist[1]
MacIlleChruimCrum, MacCrumIn Dunbartonshire.[1]
MacIlleDhòmhnaichDownie, MacIldownie[1]
MacIlleDhonaghartMacDonaldIn Benderloch.[1][2][1]
MacIlleDhubhthaichDuthie, Maduthy[1]
MacIlleDhuibhBlack, Dow, Dowie, Howie, HuieDowie in Perthshire. Huie in Argyll.[1][1]
MacIlleDhuinnBrown, Donn, Dunn[1]
MacIlleGhlaisGlass, Gray[1]
MacIlleGhuinneinWinning[1]
MacIlleGhuirmBlue[1]
MacIll'ÉidichMacLatchie, MacLetchie[1]
MacIll'EòinMeiklejohn
MacIlleMhaoil[1][4]Bell, MacGill,[1] MacMillan[4]On South Uist.[1]
MacIlleMhàrtainnMacMartin, Gilmartin[1]
MacIlleMhearnaigWarnock[1]
MacIlleMhìcheilCarmichael, MacMichael[1]
MacIlleMhoireGilmore, Gilmour, Morrison[1]
MacIlleNaoimhMacNiven[1]
MacIllePhàdraigMilfrederick[1]
MacIllePheadairMacFater, MacPhater, Paterson, PetersMacFater in Kintyre.[1][1]
MacIlleRiabhaichDarroch, MacIlwraith, Reoch, Revie, RiachDarroch on Jura;[1] Revie in Kintyre.[2]
MacIlleRuaidhGilroy, MacIlroy, Milroy, Reid, Roy[1]
MacIlleSheathainMacCheyne, MacShane, SheenIn Argyll.[1][1]
MacIlleSheathanaichShawOn Jura.[1][1]
MacIlleSheathnaichShaw[3]
MacIlleThòmhaisHosier, MacLehose, Mucklehose[1]
MacIllFhaolagainMacKilligan[1]
MacIll'Fhaolain[1][4]Cleland, Gilfillan, Gilliland, MacClelland,[1] MacLellan[4]MacLellan except on South Uist.[1]
MacIllFheargainMacLerganOn Islay.[1][1]
MacIll'FhialainMacLellanOn South Uist.[1][1]
MacIll'FhinneinMacLennan[4]
MacIll'FhionndaigLindsay, MacClintock, MacLintock[1]
MacIllFhionndainClinton, MacLinton[1]
MacIllIanainMacLennanIn Wester Ross.[1][1]
MacIllÌmheirMacLiver, OliverOn Islay.[1][1]
MacIllIomchadhaMacClumpha, MacLumpha[1]
MacIllÌosaGillies, Lees, MacLeish[1]
MacIllOnchonClanachan, Clenachan, MacClanachanClanachan and Clenachan in Galloway.[1][1]
MacIllOnfhaidhMacAlonie, MacGillonie[1]
MacIll'osaGillies, MacLeish[4]
MacIllUidhirMacClure, MacLureOnly in Sleat.[1][1]
MacIomhair,[3] MacÌomhair[1]MacIver[1][3]Also Campbell of Asknish.[2]
MacIonmhainn[1][3]Love,[3] MacKinven[1]Love in Kintyre and Ayrshire; Dwelly said the Isle of Arran.[2] MacKinven in Kintyre.[1]
MacIosaig,[3] MacÌosaig[1]MacIsaac, MacKessock[1][2][3]
MacLabhrainn[1][3]MacLaren,[3] MacLaurin,[1] Lawrie
MacLabhruinnMacLaren, Laurie[2][5]
MacLachlainn[1][3]MacLachlan,[3] MacLauchlan[1]
MacLagainMacLagan[2][3]
MacLamraichLandsboroughIn Kintyre.[1][1]
MacLaomainn[1][3]Lamond, Lamont,[3] MacLeman[1]
MacLathagainMacLaganIn Perthshire.;[1] Dwelly says specifically Strath Tay.[2][1][2]
MacLeòidCloud, MacLeod[3]
MacLeòirMacClure, MacLure[1]
MacLianainMacLennanIn Wester Ross.[1][1]
MacLothaidhFullarton, Fulton, MacCloyFullarton on the Isle of Arran.[1][2][1]
MacLiutharMcLure[3]
MacLughaidh[1][3]Fullarton, Fulton,[2] MacClew, MacCloy,[1] MacCluie, MacLoy[3]
MacLuingeMacClung, MacLung[1]
MacLuirgMacLurg[1]
MacLulaichMacCulloch, MacLullichMacCulloch in Argyll.[1][1][2]
MacLùcaidhMacLuckieIn Galloway.[1][1]
MacLùcais[1][3]Luke,[3] MacDougall,[1] MacLucas,[3] MacLugash[1]MacDougall on Coll.[1]
MacMhaighstirMacMaster[2][3]
MacMhanachainMonkOn Benbecula.[1][1]
MacMhannainMacVannan[1]
MacMhaoileinMacMillan[3]
MacMhaoirnMearns[3]
MacMhaolagainMacMillan. Milligan, MillikenMacMillan and Milligan in Galloway.[1][1]
MacMhaolainMacMillan, MacMullen[1]
MacMhaolBheathaMacBeanIn Alvie.[1]
MacMhaolChaluimCallum, Malcolm[1]
MacMhaolDòmhnaichMacIldonichIn Inverness.[1][1]
MacMhaolÌosaMellis, Mellish, Melluish[1]
MacMharaisMacVarish[2][3]
MacMharcaisMarquis[1]
MacMhataMathewson, Mathieson[2][3]
MacMhathaMathesonIn the south.[1][1]
MacMhathain[1][3]MacMann,[1] Matheson[3]MacMann in Glenlivet. Matheson in the north.[1]
MacMhàrtainn[1][3]MacMartin,[3] Martin[1]
MacMhànaisMains, Manson, MacManus, MacVanish[1]
MacMhèinnMacMinn, Menzies[1]
MacMhiadhchainMacMeeken, MeechanIn Galloway[1][1]
MacMhìcheilCarmichael, MacMichael[3]
MacMhoirein[1][3]MacMorran, Morran, Morrison[3]MacMorran in Argyll.[1] Morrison on Islay.[2][3]
MacMhòrdhaMair, Moore, Muir[2]
MacMhorgainMorgan[1]
MacMhuircheartaichMacKirdy, MacMurray (but not Murray)[1]
MacMhuirich[1][3]Currie,[note 2] MacMurray,[1] MacVurich,[3] Murchison, Murdoch, Murray[1]Murray in Galloway.[1]
MacMhunnaMunn[1]
MacMhurardaichMacCurdyOn Arran.[1][1]
MacMhurchaidh[1][3]MacMurchie,[1] MacMurchy,[3] MacMurdo, MacMurray, Murchie, Murchison, Murdoch, Murphy[1]
MacNaoisMacNeish, MacNish[1]
MacNaomhainMacNiven, Niven[1]
MacNeacail[3][4]MacNicol[1][4] Nicolson,[3] Nicholson[3]
MacNeachdain[1][3]MacCracken,[1] MacNaughton[3]
MacNeisMacNeish, MacNish[3]
MacNèillMacNeill, MacNeil, Nelson, Neilson[2][3]
MacNia[1]MacNee, MacConie[1][2]
MacNiallghaisMacNeilage[1]
MacNiallghuisMacNeilage[2][3]
MacNìllMacNeil, Neilson, NelsonOn South Uist.[1][1]
MacNiocailMacKrycul, MacNichol, Nicolson[2]
MacNobaillNobleIn Wester Ross.[1][1]
MacPhaidFaed, MacFeat, Peat[1]
MacPhaidein[3]MacFadyen[3] MacFadzean[1]
MacPhail,[3] MacPhàil[4]MacFall, MacPhail,[3][4] Quayle
MacPhairceParkOn Uist.[1][1]
MacPhàdraigPaterson, MacPhatrickAlso Grant of Glenmoriston.[2][2][3]
MacPhàicMacKillop, ParkMacKillop on Berneray, North Uist. Park on Uist.[1][1]
MacPhàideinMacFadyen, MacFadzean[1]
MacPhàilMacFall, MacPhail, Quayle[1]
MacPhàrlainMacFarlane, MacPartland, MacPharlane[3]
MacPheadairMacFater, MacPhater, Paterson, PetersMacFater in Kintyre.[1][1]
MacPheadarainMacPhedran[1]
MacPheadraisMacFetridge[1]
MacPheidearain[1][3]Fletcher,[1] MacPhedran[3]Fletcher in Glencoe.[1]
MacPhilipMackillop, Philp[3]
MacPhòilPolson, MacPhailIn Gairloch.[1][1]
MacRabaidhCrabbie, MacRobbie
MacRaghnaillMacCrindle, MacRaild, Randall[1]
MacRaibeirt[1]Corbett, MacRobert[1] MacRobbie[3]
MacRaoimhinMacNivenOn Arran.[1][1]
MacRaoiridhMacCririe, MacRyrie, Ryrie[1]
MacRaonaillMacRanald, Ranaldson, Randall[2][3]
MacRathCray, MacRae, MachrayMachray in Aberdeenshire[2][3]
MacRàildMacRaild[1]
MacRiadaMacCreadie[1]
MacRiocairdCrockettIn Galloway.[1][1]
MacRisnidhMacRitchie, Ritchie, Dickson[1][4]
MacRìdeinnBryden, MacBridanOn Arran.[1][1]
MacRìghKing, MacNee[2][3]
MacRobMacRobb[1]
MacRobaidhMacRobbieIn Moray.[1][1]
MacRoibeirtCorbett, MacRobert, MacRobbie, Robertson
MacRoithridhMacRyrieIn Wester Ross.[1][1]
MacRuairidh[1][3]MacRory,[1] MacRury[3]
MacRusachainnKennedyOn Arran.[1][1]
MacShanndaidhAndie, MacAndie[1]
MacShealbhaighMacKelvie[1]
MacSheòraisMacGeorge, Major[3]
MacSheòrsaCuthbertsonIn Inverness.[1][1]
MacShimidh[1][1]Jamieson,[2][3] Lovat,[2] MacKimmie, Sim,[1] Simpson
MacShithich[1][3]Keith,[2][3] Shaw, Shiach[1]Keith in Moray.[1]
MacShitrigMacKettrick[1]
MacShìmMacKim, Simpson[1]
MacShomhairleMacCurley, MacSorley[1]
MacShuibhneMacQueen, MacSweenIn the south.[1][1]
MacSiridhMacKinnon, MacSherryMacKinnon on Mull.[1][1]
MacSporainMacSporran, Purser, Purcell[2]
MacSuainMacSwan, MacSween, Swanson[3]
MacSualMaxwell[3]
MacThaidhgMacCaig[1]
MacTheàrlaich[1][3]Charleson,[1] MacKerlich[3]
MacThomMacComb, Thom[1]
MacThomaidhMacCombie[2][3]
MacThorcadailMacCorkindale, MacCorquodale[1]
MacThorcaillCorkhill, MacCorkill[1]
MacThàmhais[1][3]MacTavish[3] Tawse,[1] Thomson
MacThòmaisComish, Thomson[3]
MacTiridhMacKinnonIn Mull.[1][2][1]
MacTuircMacTurkIn Galloway.[1][1]
MacUalraig[1][3]Kennedy,[3] UlrickIn Lochaber.[1]
MacUaraigKennedy[2][3]
MacUchtraighMacAughtrie, Ochiltree, CoulthardOchiltree in Cowal.[1][1]
MacUilleimMacWilliam, Quilliam, Wilson, Williamson[2][3]
MacUirighCurrie, MacVurichMacVurich on Arran.[1][1]
MacUisdeinHugston, Hutcheon, Hutcheson, MacCutcheon, MacHugh, MacHutcheon, Whiston[3]
MacUrardaidhMackirdy[3]
MacUrardaighMacKirdie[1]
MacUrchadainOrchard, Orchardson[1]
MacUrchaidhMacMurchieOn Arran.[1][1]
MacUsbaigMacUsbaigOn Harris.[1][1]
MacÙisdeinHutcheon, Hutcheson, MacCutcheon, MacHugh, MacHutcheon, Whiston[1]

Mao-U

Scottish GaelicEnglishRefNote
Maoileanach, MaolanachMacMillan
MaolIosaMellis[3][2]
MatasanMathesonIn the north.[1][1]
MathanachMatheson, MoannachMatheson in the north.[1][1][2]
MatharnachMatheson, MathewsonIn Wester Ross.[1][1]
MoireachMoray, Murray[3]
MoireasdanMorrison[2][3]
MoireasdanachMorrison[2]
MorganMorgan[1]
MorganachMacKay, Morgan[1][2]
MunnaMunn[1]
MàrnachMarno, Marnoch[1]
MàrrMarr[1]
MàrtainnMartin[4]
MèinnMenzies, Main[1][2]
MèinnearachMenzies[2][3]
NiocalsanNic(h)olson
O' BrolchainBradley, Brodie, BrolochanIn Kintyre.[1][1]
O' CainO' Kean[2]
O' LuingeachainLaing, Lang, LoynachanIn Kintyre.[1][1]
PadarsanPaterson
PaorachPower[2]
PeadarsanPaterson[1]
PeucagPeacock
Peutan[1][3]Beaton,[3] Bethune[1]
PreasBirse[2]
PuidreachButtar, ButterIn Perthshire.[1][1]
RathaisRothes[2]
RobasanRobertson, Robson
Robasdan[1][4]Robertson,[4] RobsonIn the islands.[1]
RoidReid[1]
RoideachReid[1]
RosRoss[3][4]
RòsRose[1][4]
RosachRoss[3]
RòsachRose[2]
RothachMunro[3]
RuadhReid, Roy[2]
RuisealRussell
SailcircSelkirk[3]
SalmondSalmondAlso MacBhradain
SeadhShaw[5]
SeadhgShaw[2]
SeaghaShaw[3]
SeaghachShaw
SeathanachShaw
SgèinSkene[2]
SginnearachSkinnerIn Easter Ross.[1][1][2]
SgotScott
SingleirSinclair[1]
SiosalChisholm[3]
SiosalachChisholm[4]
SmiosSmithOn South Uist.[1][1]
StiùbhartStewart, Stuart[3]
StiùbhartachStewart, Stuart[2]
SùdrachSoutar[2]
SutharlainnSutherland[1]
SutharlanSutherland[1]
SuthurlanachSutherland[2]
TodTodd
TodtTodd
TalmhachTolmie[1]
TolmachTolmie[1]
TuairnearTurner[3]
TàileachTallach[1]
TàillearTaylor[1]
TulachTulloch, Tough[2]
UalasWallace[1]
UmphraidhHumphreyIn Braemar.[1][1]
UrchadainnUrquhart[1][2]
UrchardanUrquhart[3]

See also

Notes

 1. ^ Footnotes which appear in this column denote that the first two columns (not the "Notes" column) is sourced from the cited reference.
 2. ^ For Currie, Mark states "also MacPherson".[3]

References

Footnotes

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz ia ib ic id ie if ig ih ii ij ik il im in io ip iq ir is it iu iv iw ix iy iz ja jb jc jd je jf jg jh ji jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd ke kf kg kh ki kj kk kl km kn ko kp kq kr ks kt ku kv kw kx ky kz la lb lc ld le lf lg lh li lj lk ll lm ln lo lp lq lr ls lt lu lv lw lx ly lz ma mb mc md me mf mg mh mi mj mk ml mm mn mo mp mq mr ms mt mu mv mw mx my mz na nb nc nd ne nf ng nh ni nj nk nl nm nn no np nq nr ns nt nu nv nw nx ny nz oa ob oc od oe of og oh oi oj ok ol om on oo op oq or os ot ou ov ow ox oy oz pa pb pc pd pe pf pg ph pi pj pk pl pm pn po pp pq pr ps pt pu pv pw px py pz qa qb qc qd qe qf qg qh qi qj qk ql qm qn qo qp qq qr qs qt qu qv qw qx qy qz ra rb rc rd re rf rg rh ri rj rk rl rm rn ro rp rq rr rs rt ru rv rw rx ry rz sa sb sc sd se sf sg sh si sj sk sl sm sn so sp sq sr ss st su sv sw sx sy sz ta tb tc td te tf tg th ti tj tk tl tm tn to tp tq tr ts tt tu tv tw tx ty tz ua ub uc ud ue uf ug uh ui uj uk ul um un uo up uq ur us ut uu uv uw ux uy uz va vb vc vd ve vf vg vh vi vj vk vl vm vn vo vp vq vr vs vt vu vv vw vx vy vz wa wb wc wd we wf wg wh wi wj wk wl wm wn wo wp wq wr ws wt wu wv ww wx wy wz xa xb xc xd xe xf xg xh xi xj xk xl xm xn xo xp xq xr xs xt xu Mac an Tàilleir, Iain. "Ainmean Pearsanta" (docx). Sabhal Mòr Ostaig. http://www2.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/faclair/cuspair/Ainmean_pearsanta.docx. Retrieved October 15, 2009. 
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx Dwelly, Edward: pp. 1003–1030.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz ia ib ic id ie if ig ih ii ij ik il im in io ip iq ir is it iu iv iw ix iy iz ja jb jc jd je jf jg jh ji jj jk jl jm jn jo jp Mark 2003: pp. 718–722.
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Robertson; Taylor 2003: pp. 341–342.
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n Owen 1993: p. 138.
 6. ^ surnamedb.com: Surname The Internet Surname Database.
 7. ^ surnamedb.com: Surname The Internet Surname Database.
 8. ^ a b Matheson 1983: p. 344.

Print references

 • This article incorporates text from "Dwelly's [Scottish] Gaelic Dictionary" (1911). (Proper names - appendix)
 • Mark, Colin (2003). The Gaelic-English Dictionary. Routledge. ISBN 0415297605, ISBN 978-0-415-29760-8. 
 • Matheson, William (1983). "Notes on North Uist Families". Transactions of the Gaelic Society of Inverness 52. 
 • Owen, Robert C. (1993). The Modern Gaelic-English Dictionary. Gairm. ISBN 1-871901-29-4. 
 • Robertson, Boyd; Taylor, Iain (2003). Teach Yourself Gaelic. Teach Yourself. 

References